Procedura recenzji wydawniczych dla publikacji naukowych

Tekst publikacji naukowej podlega dwóm recenzjom wydawniczym przeprowadzonym przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo. Przez niezależność rozumie się zaangażowanie w odrębnych ośrodkach naukowych, innych niż ten, z którego pochodzi autor. W odniesieniu do niezależności ważne jest również nieuczestniczenie w przewodzie doktorskim bądź w postępowaniu habilitacyjnym w charakterze recenzenta. Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem na podstawie umowy recenzji na formularzu recenzyjnym, przygotowanym przez wydawnictwo.

Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki:

• określenie trafności podjętej problematyki oraz jej oryginalność na rynku wydawniczym,

• zauważone przez recenzenta ewentualne usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu,

• propozycje zmian w treści utworu, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności utworu na rynku wydawniczym.

Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora.

 


Partnerzy:

kasa-stefczyka

wsieci 27022014 

skef 

logo FES 

 

Nasza witryna do poprawnego funkcjonowania używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej polityka prywatnosci.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.