Utworzenie nowego rządu Zjednoczonego Królestwa1, następujące po bezprecedensowym zamęcie gospodarczym ostatnich dwóch lat i podczas wychodzenia z najgorszej recesji od lat trzydziestych ubiegłego wieku, daje olbrzymią możliwość stworzenia bezpieczniejszego, bardziej uczciwego i zróżnicowanego sektora finansowego.

 

Rząd publicznie potwierdził swe zaangażowanie w sprawę zwiększenia różnorodności finansowej i promocji podmiotów wzajemności finansowej. BSA (Zrzeszenie Towarzystw Budowlanych i AFM (Stowarzyszenie Organizacji Wzajemności Finansowej) z zadowoleniem przyjmują zamówiony przez Mutuo w Oksfordzkim Centrum Przedsiębiorstw Wzajemnoś-ciowych i Pracowniczych (Oxford Centre for Mutual and Employee–owned Business) raport, który analizuje i przedstawia, w jaki sposób wzmocnienie podmiotów wzajemnościowych przyczyni się do zwiększenia stabilności sektora usług finansowych.

 

Niniejszy raport zawiera dogłębną ocenę powodów załamania kredytowego i następującej po nim globalnej recesji finansowej lat 2008 i 2009; analizuje brak różnorodności finansowej w brytyjskim sektorze usług finansowych jako czynnik przyczyniający się do tych wydarzeń i stawia tezę o konieczności silniejszej reprezentacji podmiotów wzajemności finansowej dla wzmocnienia stabilności systemowej. Oksfordzkie Centrum stworzyło godny pochwały, opar-ty na badaniach raport, który jasno wykłada powody, dla których potrzebujemy takiej różno-rodności.

„… jak wyjść z najgorszego kryzysu od lat 30. XX wieku,

wybór nowego rządu w Wielkiej Brytanii stanowi

ogromną szansę dla stworzenia bezpieczniejszego,

sprawiedliwszego i bardziej różnorodnego sektora usług

finansowych”.

 Wskazuje on sposób budowania zdrowszego sektora usług finansowych i systemu regula-cyjnego, który uwzględni wyjątkowe korzyści płynące z istnienia podmiotów wzajemności finansowej dla sektora usług finansowych – mniejszą chęć ponoszenia ryzyka finanso-wego, skupienie się na usługach, stabilności i zaangażowaniu członków.

 

Głęboko wierzymy, że silny i aktywny sektor organizacji wzajemnościowych dobrze służy społeczeństwu i powszechnemu dobrobyto-wi wszystkich jego członków. Wzywamy rząd i wszystkich zaangażowanych w sprawę utwo-rzenia bardziej stabilnego i uczciwego wobec konsumentów sektora usług finansowych do podjęcia działań w oparciu o rekomendacje zawarte w niniejszym raporcie.

 

Adrian Cole

[dyrektor generalny Zrzeszenia Towarzystw Budowlanych]

 

Martin Shaw

[dyrektor Stowarzyszenia Organizacji Wzajemności Finansowej]

Partnerzy:

kasa-stefczyka

wsieci 27022014 

skef 

logo FES 

 

Nasza witryna do poprawnego funkcjonowania używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej polityka prywatnosci.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.