Czasopismo jest indeksowane przez The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (cejsh.icm.edu.pl).
Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon (bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/).

Kwartalnikowi "Pieniądze i Więź" przyznano 5 punktów za publikacje w czasopismach naukowych (Poz. 1556)

W ramach Open Access, Wydawnictwo oferuje bezpłatny dostęp do artykułów naukowych
publikowanych na łamach kwartalników „Pieniądze i Więź”, „Prawo i Więź”
i „Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z zakresu Prawa Spółdzielczego oraz Prawa Spółek Handlowych”.


Od redaktora naczelnego:

Kwartalnik "Pieniądze i Więź", wydawany obecnie przez Spółdzielczy Instytut Naukowy (od 1998 roku do 2010 roku przez Fundację na rzecz Polskich Związków Kredytowych), jest pismem interdyscyplinarnym i, zgodnie z podtytułem skupia uwagę na szeroko rozumianej problematyce ekonomicznej, prawnej i społecznej. Powinien on znacznie wesprzeć i pogłębić dotychczasowe działania wydawcy a zarazem promotora społecznych, "oddolnych" i alternatywnych wobec systemu bankowego instytucji finansowych, tj. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, których przeszło 60 działa w całym kraju, zrzeszając ponad dwa miliony członków.

Czytelnik znajdzie w piśmie prezentacje i interpretacje wybranych zjawisk gospodarczych, zwłaszcza tych związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych, różnych aspektów zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz zmian w otoczeniu prawnym. Kwartalnik podejmuje zwłaszcza refleksję teoretyczną poświęconą wzajemnym relacjom i napięciom zachodzącym pomiędzy sferą różnorodnych zjawisk gospodarczych ("pieniędzy"), a obszarem więzi: interpersonalnych, społecznych, O kwartalniku światopoglądowych, kulturowych. W związku z tym, w "Pieniądzach i Więzi" prezentowane są poglądy przedstawicieli różnych środowisk naukowych oraz praktyków życia gospodarczego. Obok ekonomistów i prawników, wypowiadają się również filozofowie i teolodzy, psycholodzy, socjolodzy, a także historycy i etycy.

Zawartość kwartalnika skupia się w trzech głównych blokach: teoretycznych "Ideach" oraz związanych z pragmatyką gospodarczą "Problemach zarządzania" i "Poglądach - Badaniach - Wydarzeniach".

Kilka słów na temat ideowych założeń pisma. Po pierwsze, jak wynika już z powyższych uwag, szeroko traktowana jest sama definicja "nauki i naukowości". Szeroko i wbrew niektórym "separatystycznym" poglądom tych naukowców, którzy zmierzają do udowodnienia rzekomej wyższości jednej dyscypliny nad drugą. Nie negując - co oczywiste - autonomii i uprawnień poszczególnych gałęzi nauki, podejmujemy próbę ich integracji, powrotu, na ile jest to możliwe, do jej funkcji uniwersalnej: opisującej, ale i interpretującej świat. Nauki szczegółowe o tyle są tu istotne, o ile zbliżają nas do całościowego obrazu zjawisk, o ile składają się na wiedzę o człowieku i jego - na przykład - ekonomicznej aktywności   Przed takim, grożącym nam przecież, "pokawałkowaniem" wiedzy - ostrzegał swego czasu Romano Guardini, pisząc o niebezpiecznych konsekwencjach rozwoju "nauki czysto naukowej, ekonomii czysto ekonomicznej, czysto politycznej polityki"   .Warto o tym ostrzeżeniu pamiętać.

Po drugie - interesować nas będzie refleksja o zjawiskach gospodarczych i społecznych w państwie postkomunistycznym, co dodatkowo wzmacnia napięcia pomiędzy ekonomią i człowiekiem, gospodarką i jej społeczną recepcją, "pieniądzem" i "więzią". O jaką ekonomię chodzi i o jakie więzi? Oparte na jakim fundamencie? Jak i czy możliwe jest budowanie nowej rzeczywistości ekonomicznej, instytucji rynkowych? Czy w istocie mówimy tu o wolnym czy "zniewolonym" rynku, fundowanym na anachronicznej świadomości społecznej, złych nawykach i zbiorowych zachowaniach?

Czy klęska komunizmu oznacza zwycięstwo kapitalizmu? I jakiego kapitalizmu?   Może grzęźniemy w postkomunizmie, podczas gdy świat wkracza w postkapitalizm, jak widzi to Drucker, pisząc: ,,Dziś wszyscy już wiemy, że przyszłe społeczeństwo na pewno nie będzie socjalistyczne. Ale jednocześnie większość z nas wie - lub choćby przeczuwa - że kraje rozwinięte posuwają się w kierunku, który żadną miarą nie mógłby być nazwany kapitalistycznym"  

Po trzecie wreszcie - w związku z prowadzonymi od początku lat 90. przez Fundację na rzecz Polskich Związków Kredytowych działań promocyjnych, edukacyjnych oraz wydawniczych, zmierzających do odrodzenia w Polsce finansowych instytucji społecznego zaufania, jakimi są kasy oszczędnościowo-kredytowe - wyłania się kwestia dotycząca tworzenia w naszym kraju społeczeństwa "partycypacyjnego", obywatelskiego  
Jakie mechanizmy, warunki muszą zaistnieć, by można mówić o tworzeniu się wolnego społeczeństwa, zważywszy, iż w procesie tym równie ważne są przeobrażenia gospodarcze, jak i te zachodzące w sferze politycznej oraz moralnej.

Gospodarka, prawo, moralność - to elementy, które uważać się tu będzie za istotne we współczesnej refleksji nad całością zjawisk ustrojowych, ekonomiczno-społecznych  Kwartalnik "Pieniądze i Więź" poświęcony tak pozornie odległym naukom, próbuje zatem ogarniać większe całości i scalać to, co w ciągu ostatnich dwustu z górą lat uległo rozpadowi. Czytelnikom pozostawiamy ocenę sensowności i skuteczności tych działań.


Sopot, listopad 1998 r.

 

Janusz Ossowski - redaktor naczelny

Najnowszy numer:


Partnerzy:

kasa-stefczyka

wsieci 27022014 

skef 

logo FES 

 

Nasza witryna do poprawnego funkcjonowania używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej polityka prywatnosci.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.